ಆಗ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಈಗ ಪೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದಳು. ಕಾರಣ ಗೊತ್ತೇ ?

ಒಮ್ಮೆ ಪೋರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮೆರೆದು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಊರಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯಾಗಿ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಮಾಡುವ

Read More