ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಮಡದಿಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಗಂಡ… ಆದರೆ,ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದರೆ….ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತವೆ!

ಕೊರೊನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 'ನಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತದ್ದೇ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಾ

Read More