ಚೀನಾದವರ ಮುಖಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಯಾಕೆ ?

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಇಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಖಗಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡಿದರೆ ಗುರುತು ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜ

Read More

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ ? ಉಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ವಿಷಯಗಳು!!

ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಉಪ್ಪಿಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗಿದೆಯಾ ? ಇಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಆದ

Read More

ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ಗುರುತುಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನಾವು ಬಳಸುವ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ 4 ರೀತಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಅವು ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ 4 ಸ

Read More

ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ವಿವರಣೆ ನಿಮಗಾಗಿ.!

ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಳೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೆಂಪು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಹಸಿರು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಗಾಗಿ ಮ

Read More